ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้เตาแก๊ส

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจุดติด ควรกดลูกบิดค้างไว้ 5 วินาที ก่อนเปิดใช้งาน
  • ในกรณีที่เป็นกระจกหรือคริสตัล ไม่ควรใช้ยาแนวขอบ
  • ในกรณีที่เป็นกระจก หลังใช้งานควรปล่อยเตาให้เย็นลงโดยธรรมชาติ
  • ควรใช้เตาให้เข้ากับหัวปรับแรงดันแก๊ส ตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดมาเท่านั้น